Artiklar i urval

 

 

 

1959 Torsten Bergmark, DN. 22‑10‑59. Debututställning, Konstnärshuset.

1959 Clas Brunius, "Ljuset raserar formen på Tom Krestensens nya målningar", Expres­sen 22‑10‑59.

1966 Nytt svenskt konstgalleri: Ohlen och Hellman.

1967 "Galleri Prisma" Köpenhamn, Peirre Liibecker Politiken, febr ‑67. (Kompasset runt).

1968 Stig johansson, utställning på Färg och Form. 3‑4‑68. "Människobilder". Svenska Dagbladet.

1969 "Moderna svenska konstnärer", Eugen Wretholm.

1970 "Allvarliga bilder", Svenska Dagbla­det 14‑5‑70, Beate Sydhoff.

1970 Rolf Söderberg, "Den svenska konsten under 1900‑talet."

1971 Kunsten i Dag, nr 4‑1971.

1971 Harald Flor, "Människans Villkor".

1971 Beate Sydhoff "En måleriets Balzac", 12‑11‑71, Svenska Dagbladet.

1972 Ejgil Nicolajsen, utställning på Konstföreningen i Köpenhamn, 14‑4‑72, Berlingske Tidende.

1972 Thomas Breivik, Bergens Arbetar­blad, oktober 1972. Utställning på Bergens Konstnärsförening.

1972 Konstlexikon, Natur och Kultur.

1973 "Bildkonsten i Norden", Lund. "Vår egen tid", Beate Sydhoff.

1974 "En subjektiv betraktelse", Paletten nr 4 om Tom Krestesen, 1974. Sun Axels­son.

1974 Beate Sydhoff "En upplevelse", Svenska Dagbladet, 23‑11‑74, Utställning i Griinevalds atelje medTorsten Renqvist.

1975 "Bilder som rop ur väggen" F15 Kontakt Nordisk Billedskunst information, Nr 10 1975, Beate Sydhoff.

1975 "Discovery and Investigation", 5 svenska konstnärer, Serpentine galleri, 8‑11‑75. Katalogförord Beate Sydhoff.

1975 Bent Irve (utst. Galleri Birkdam, Köpenhamn Weckendavisen, Berlingske Avisen 14‑3‑75.

1975 Beate Sydhoff, "Genom förbrän­ningen", Svenska Dagbladet 4‑10‑75.

1976 Sune Örnberg, "Mörkrets hendigheter", 10‑12‑76, Göteborgsposten.

1977 "Bödlar och offer", utställning på Nordens Hus, Reykjavik Island, Ingiberg Magnusson, 30‑10‑77.

1978 Januari "1`15 Kontakt" Nordisk Bil­ledkunst information, Nr 1, årg.1978. Tom Krestesen "Bilder om förkolnande och ex­tas", Beate Sydhoff

1978 Dansk Radio och TV Programmet "Angsten, Magten og Koerligheden" av bl.a. Anne‑Marie Noltenius och Braunstein, 30

min. visas i hela Norden.

1980 "Svarta bilder som ger hopp om li­vet", Bengt Olvång 13‑10‑80, Aftonbladet. Tom Krestesen, Torsten Renqvist och Hasse Wigert, utställning på Konstakademien.

Katalogförord av Beate Sydhoff.

1980 "Tre män i vår stora tradition", Nils­Petter Sundgren 15‑11‑80, Expressen om

utställningen på Konstakademien.

1980 Stig johansson, Svenska Dagbladet i november, "Ur människodjupen" om ut­ställningen på Konstakademien.

1981 Sune Örnberg, Göteborgsposten, 7‑3‑81, om utställningen i Göteborgs

Konsthall: Tom Krestesen, Torsten Renqvist och Hasse Wigert.

1981 Scandinavian Art, No 1/1 ‑81, Beate Sydhoff Krestesen, Renqvist och Wigert.

1982 Ulla Tegman, konstvetarlinjen, Sthlms universitet. "Ångesten ‑ Makten och

Kärleken", uppsats för fortsättningskurs. Konstvetenskap. (ej publicerad).

1983 Peder Alton, DN. Utställning på Galleri Svenska Bilder, "Demonerna vaknar", 18‑11‑83.

1985 "Tre starka individer", utställning Tre generationer, Krestesen i Griinewalds atelje, Saltsjöbaden, Åsa Wall, Svenska Dagbladet,

februari ‑85.

1986 Steve Sem Sandberg, Svenska Dagbla­det "Underfundiga förvandlingar", 4‑10‑86.

1986 "En svensk Vintersaga" Folke Edwards, F15 Kontakt, april ‑86, Jubileums­utställning, Moss, Norge.

1987 Arne Törnqvist "Spanskt Mörker", DN.,23‑3‑87, utställning på Waldemarsudde och Galleri Svenska Bilder.

1987 Katalogförord av Dag Widman och Beate Sydhoff för utställningen på Waldemarsudde ‑87.

1987 Asta Bolin, Vår Lösen, "Makt och Mysterium", 3‑4‑87.

1987 "Konsten är på väg att bliva allas ..." Statens Konstråd 1937‑87, Konstrådets tid­ning nr 1, om utsmyckningen hos SGU 1978‑79, Beate Sydhoff:

1987 Stig johansson, Svenska Dagbladet, 4‑4‑87, om utställningen på Waldemars­udde: "Ångande dunster".

1987 Kari Anden, Papadopoulos Expressen, "Se Krestesen, se kvinnan", om utställ­ningen på Waldemarsudde, 11‑4‑87:

1987 "Evighetsögonblick och mångfald", Crispin Ahlström, Göteborgsposten, 6‑4‑87, om utställningen påWaldemarsudde.

1987 "Ondskans grin", 26‑11‑87, Jörgen Klinthage, utställning på Kristianstads Mu­seum. Tidningen Arbetet.

1989 Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet; uppsats "Konsten på SGU" Sveriges Geologiska Undersök­ningar:Johan Bergqvist, Monica Hellekan, Christina Jonsson, Eva Petterson, 15‑1‑89.

1990‑91 Bildspel av Per Bergström, Sthlms Universitet: Text ur "Predikaren".

1990 Asta Bolin "Charon", Vår Lösen, Nr 4, 1990.

1991 Tidskriften Bo Bättre, Nr 2‑91: "Målare i Historiens Flod", Beate Sydhoff.

1993 Eva Wikström, Konstfackskolan ‑uppsats: Bildanalys av "Charon" enligt Panofskys analysmetod.

1993 SGU, Uppsala, Sveriges Geologiska Undersökningar, utsmyckning. Uppsats: Uppsala universitets Kulturvetarlinje "Fris om Liv", Henrik Dahlberg, Mattias Her­mansson.

1994 Vem är Vem i svensk konst. Göran Hillman.