Kronologisk bioografi

 

 

 

Kronologi

1927 födsTom Krestesen i Kolding i Danmark

1935 flyttar familjen till Århus.

1943 dör fadern: konstnären Kresten Krestesen och Tom går på Handelsskola samt provar sig fram som lärling inom hotellbranschen.

1944 börjarTom som lärling i målar­yrket, går fyra år på tecknarskola med teckning, marmorering och dekoration på schemat. Redan som 17‑åring,1944, gör han sin debut som konstnär på Hotel Royal i Århus.

1948 reserTom med sift nya gesäll­brev på fickan till Stockholm, arbe­tar i yrket och träffar sin blivande fru Inge Leng.

1949 gifter han sig, återvänder till Danmark och gör sin militärtjänst.

1950 Tom återkommer till Stock­holm, arbetar först inom yrket och söker in på Konstakademien i Stockholm. Han kommer in som hospitantelev till Sven X‑et Erixson.Hans första stränga lärare hade varit fadern.

1951 Tom blir ordinarie elev på aka­demien med X‑et Erixson, Bror Hjorth och senare Olle Nyman som lärare. Han forsörjer sig och sin familj, som utökats med sonen

Björn, genom halvtidsarbete på Svensk Filmindustris dekorations­avdelning samt genom att vara lärare inom ABF

På Konstakademien går han på Monumentalskolan med fresko, stuccolustru och liknande.

Får sift första danska stipendium och åker till Bretagne, Paris och liftar genom Frankrike.

Han kommer första gången med på Liljevalchs Vårsalong.

1952‑53 deltarTom i samlingsut­ställningar på bl.a. Lilla Galleriet S:t Nikolai samt assisterar Olle Nyman och Vera Nilsson med olika monumentala arbeten.

1954 fårTom Krestesen danskt stipendium. Han reser till Italien och studerar renässansens måleri, skulptur och arkitektur.

Efter anvisning av sin lärare Olle Nyman liftar han nu runt i 3‑4 månader genom hela Italien; från Milano till Neapel och besöker samvetsgrant städer, kyrkor, muse­er; tecknar och antecknar.

Han deltar också i Ung europeisk konst i en Väst‑Berlinfestival, utta­gen av Konstakademien i Stock­holm. Kort tid gästelev hos pro­fessor Axel Jörgensen, Konstaka­demien, Köpenhamn.

Under åren 1951‑57 fortsätterTom delta i utställningar på Liljevalchs Vårsalong.

1956 Går ut Konststakademien, dottern Ditte föds.

1958 Deltar i grupputställningar: Vår‑58 i Nyköping och Kristine­hamn.

Utställer för första gången separat på Gallerie Astley i Köping.

1959 Tom Krestesen har sin debut­utställning på Konstnärshuset i Stockholm.

Han har fått Ester Lindahls stipen­dium (är nu svensk medborgarel.

Ställer ut separat också i Umeå, Västerbottens läns konstförening.

På våren reser hela familjen till Paris och senare till Provence, där man stannar i tre månader, hyr hus i Grimaud. Intensivt arbete.

Han reser senare ensam vidare till Italien och deltar i en mindre grupputställning i Paris.

1960 Utställer separat i Sandvikens konsthall. (Han är också med på yt­terligare två samlingsutställningar: "Återblick" på Moderna museet i Stockholm och Riksförbundetför bildande konst.

1961 Får Ester Lindahls stipendium för andra gången.

Inge, Toms hustru.

Familjen reser på våren till Grek­land där man tillbringar 3‑4 måna­der. Bor på ön Mykonos, reser runt bland Cykladerna, på Kreta, Meteo­ra osv.

Hemkommen har han separatut­ställning på Borås Museum,

Krognoshuset i Lund och Eskilstu­na Museum.

1962 På Lilla Galleriet ställs grek‑

landsbilderna ut, sedan följer skis­ser till ryamattor för Svensk Hem­slöjd.

Han har en separatutställning på

Örebro museum och är med i Ung­domsbiennalen på Charlottenborg i Köpenhamn.

Gör till slut också en resa på en månad och hyr hus på Island vid Heklas fot och arbetar.

1963 Ställer ut separat på Gallerie

Maneten i Göteborg och på Nutida Konst, separat i Uppsala, där han

återknyter bekantskapen med Bror Hjorth.

Han är med på en del samlingsut­ställningar; på Konstfrämjandet, Riksförbundet för bildande konst samt Akvarellbiennalen, Brooklyn Museum i NewYork.

1964 Ställer ut separat i Köpen­hamn på Gallerie Marya.

Sedan separatutställning på Konst­närshuset samt grupputställning i Hässelby: De nordiska huvudstä­dernas centrum för kulturutbyte.

På våren reser familjen tillsam­mans med Torsten och Ann‑Gärd Renqvist till Spanien: bor vid Sol­kusten och arbetar en månad samt gör en studieresa till Madrid, Barcelona, Bretagnekusten, över Amsterdam och vidare hem. På sommaren till Jylland i Danmark och är tillsammans med målaren Paul Ekelund ‑ båda arbetar flitigt.

1965‑66 Dags för ett nytt uppehåll i Frankrike: hela familjen hyr hus i Grimaud, Provence i 2‑3 månader och Tom arbetar.

Är senare med på en samlingsut­ställning: Modern Swedish Water­colors, Smithsonian Institute i USA ‑ en vandringsutställning. Han gör också en gobeläng samt ett glas­fönster till Statens Rättsläkarsta­tion på Karolinska för Statens Konstråd. 1966‑67 Stor separatutställning på Eskilstuna Museum liksom i Malmö på Gallerie Ströget.

Familjen reser till Turkiet och Grek­land: Istanbul och därefter med buss kring Smyrna, Marmaris och till slut på ön Skyros i Grekland. Arbetar tillsammans med Barbro Nilsson med en gobeläng: Nordiskt Äventyrsom inköps av Stockholms Skoldirektion och hamnar på Kungsholmens läroverk.

1967 Separatutställningar i Köpen­hamn på Gallerie Prisma och i Sundsvall på Gallerie Prisma.

Han har också en egen utställning på Sandvikens konsthall.

Ny resa, till Italien med familjen i två månader på Elba samt studiere­sor till Pisa, Siena m. fl.

1968 Deltar i Nordiska konstför­bundets utställning i Charlotten­borg i Köpenhamn.

Vikarierande huvudlärare på Konst­fack under två terminer, ställer ut separat på Klippans kulturreservat i Göteborg.

Separatutställning i Stockholm: på Gallerie Färg och Form och på Gallerie Bell i Västerås. Familjen gör en resa till Jugoslavien och hyr hus i Split. Arbetar där i två måna­der.

1969 Utsmyckning till Nacka Sjuk­hus: Alma Mater.

Separatutställning på Galleri Engel­brekt i Örebro.

Åter resor till Spanien och Tunisien och en arbetsresa över sommaren till Jylland i Danmark.

1970 Separatutställning på Söder­tälje gamla rådhus, inbjuden av Södertälje konstförening. Han är senare med på en samlingsutställ­ning på Lilla Galleriet i Stockholm. Sommarens arbetsperiod är denna gång förlagd till ön Samsö i Dan­mark.

1971 Två separatutställningar i Stockholm på Gallerie Prisma 1 och Gallerie Prisma 2. Senare separatutställning på Oslo konstförenings lokal i gamla Råd­huset och har en egen utställning i Umeå på Västerbottens konstföre­nings lokal i Hantverkshuset.

1972 Till Norge och ställer ut sepa­rat på Bergens konstförening och därtill en stor separatutställning i Köpenhamn på Kunstföreningen i Gammel Strand.

Arbetsresa till Bern i Schweiz, till Leros i Grekland under två måna­der och vistelse i Kavalla på ett stipendium i Tobaksmonopolets hus.

På Leros hyr familjen hus och um­gås med författaren Sun Axelsson, som kritiserat militärjuntan i sin senaste bok.Toms porträttmåleri tar fart, han blir skuggad och upple­ver ett hot som sätter sin prägel på måleriet.

1973 Separatutställning i Skellefte‑

bygdens konstförening Expolaris, på sommaren en resa till Trond­heim i Norge.

Beställningsarbete för LO‑skolan Hasseludden utanför Stockholm: Sista bastun 2, i tusch på trä.

1974 Utställer tillsammans med Torsten Renqvist på inbjudan av Nacka konstförening i Saltsjö­ateljen.

Samlingsutställning på Konstnärs­huset och en grafikutställning i Köpenhamn U:M Grafik.

1975 Inbjuden av Nunsku: Five Swedish Artists på Serpentine Gallery i London tillsammans med Torsten Renqvist, Lars Millhagen, Sten Eklund och PG.Thelander. Senare separat på Kulturhuset i Väst‑Berlin liksom på Gallerie Birk­dam i Köpenhamn. Stor separatut­ställning på Konstnärshuset i Stockholm.

1976 Separat på Gallerie Udden­berg i Göteborg samt på Lito Art Center i Stockholm.

1977 Stor egen utställning på Norr­köpings Museum samt en lika stor i Reykjavik på Nordens Hus, inbju­den av Island.

Stipendium och resa till Rom via

Skandinaviska föreningen. Firar 50­årsdagen, går på opera och spring­er på museum.

1978 Stor beställning på en ut­smyckning till SGU, Sveriges Geo­logiska Undersökningar i Uppsala. Den är beställd av Statens Konst­råd och består av tre väggarbeten, tusch på trä med sammanlagt

18 figurer i helfigur: De sökande,

Alstrande liv och Höga visan. Utställning i Norge tillsammans medTorsten Renqvist, skulptur, Hasse Wigert grafik och Tom måleri. Utställningen går till Moss, Stavanger, Bergen ochTrondheim.

1979 DansktTV‑program omTom Krestesens måleri gjort av Ole Braunstein och Anne‑Marie Nolte­nius: Angesten, Makten og Kaerlig­heten. Ca 30 minuter i längd och visas i Danmark, Norge, Finland och Sverige.

Deltar på Kulturhuset i utställning­en Varianten.

1980‑81 Ställer ut på Konstaka­demien i Stockholm i Sveriges Allmänna Konstförenings regi

tillsammans medTorsten Renqvist, skulptur, Hans Wigert, grafik och Tom Krestesen måleri. Utställ­ningen går vidare och visas på Skövde konsthall och Göteborgs konsthall.

Grupputställning med Handarbe­tets vänner där han fått sina skis­ser vävda.

Separatutställning i Simrishamn på Galleri W, och en grupputställning tillsammans med den danska grup­pen Decembristerna på Den Frie i Köpenhamn.

1983 Studieresa till Wien och sena­re utställning på Kavaletten i Upp­sala tillsammans medTorsten Renqvist. Till Moskva och Volodja

tillsammans med en svensk grupp från Konstnärshuset i Stock­holm och ställer ut med bl.a. Alvar Jansson och Berta Hansson. Utställningen flyttas senare till Waldemarsudde i Stockholm.

Separatutställning på Gallerie Svenska Bilder i Stockholm liksom på Nyköpings museum.

Studieresa till Venedig samt ut­smyckar Jönköpings läns lands­tings sjukhus.

1985 Köper gård på Osterlen, en inspirerande arbetsplats framöver.

Ställer ut på Olle Olsson Huset i Hagalund, är med i danska gruppen Decembristerna på Den Frie i

Köpenhamn samt ställer ut med sin far och son på utställningen Tre generationer på Grunewalds­ateljen i Saltsjöbaden, i Nacka konstförenings regi.

Egen utställning på rådhuset i Örnsköldsvik och är med på Art Fair, mässan utanför Stockholm tillsammans med Ulf Wahlberg i Gallerie Argos regi.

1986 Gallerie F15 i Moss har jubi­leumsutställning med bl.a.Tom Krestesen. Ställer också ut separat på Karby Gård utanför Stockholm och i Lärresta 15 på Österlen.

1987 Stora separatutställningar på Waldemarsudde och Gallerie Svenska Bilder samtidigt i Stock­holm.

Med i en grupputställning på Eskilstuna museum samt på en grafikutställning: Eleven Swedish Printmakers på Mac Robert Arts' Centre Stirling i Skottland.

Samma år två stora utställningar på Kristianstads museum och på Ystads museum.

1988 Finlands tur med en separat­utställning i Helsingfors på Finskt Konstcentrum samt grafikgrupp­utställning i Japan, Metropolitan Art Museum iTokyo.

Åter i den danska gruppen Decem­bristerna i Köpenhamn på Den Frie.

1989‑90 Ledamot i Nunsku. Ställer ut retrospektivt på Gallerie Astley i Skinnskatteberg.

Ett bildspel om Tom Krestesen av Per Bergström från Stockholms Universitet med text ur Predikaren. Åter gruppen Decembristerna i Köpenhamn samt en annan grupp, Polaris, i Oslo.

Skiss och arbete till Handarbetets vänner för en gobeläng till L.M. Ericsson.

1990 Ställer ut separat på Gallerie Flamingo i Falkenberg samt har en stor separatutställning på Uppsala Museum.

Grupputställning med Polaris; den­na gång i Köpenhamn på Charlot­tenborgs slott samt grupputställ­ning med Decembristerna på Den Frie i samma stad.

1991 Separatutställning på Gallerie Svenska Bilder i Stockholm samt på Gallerie Bergman i Karlstad.

1992 Handarbetets vänner och konstnärerna har utställning på Liljevalchs Konsthall i Stockholm med målare och deras arbeten samt vävda gobelänger.Tom har ett eget rum till förfogande.

Han ställer också ut separat på Gallerie Bergman i Göteborg.

1993 Ställer åter ut med gruppen Decembristerna på Den Frie i Köpenhamn. Gobelängen Sällsam anrättning till Riksbanken i Stock­holm.

1994 Den nordiska gruppen Polaris ställer ut danska, norska, finska och svenska konstnärer i Tjeckien och Slovakien. Utställningen vand‑

rar under ett år till Brno, Prag, Bratislava samt till tre andra städer. Deltar i utställningen Kärleken och döden pa Göteborgs Museum. 1995 Separatutställning på Galleri Svenska bilder.

Beate Sydhoff skriver om Tom Krestesen. "Vittnesmål om extas och ondska.''Utkommer på Carlsson Bokförlag.

1996 Separatutställning på Galleri­Meende Vejle, Danmark.

1997 SAAB konstförening, Galleri Sigma, Växjö, Galleri Karneval, Öland. Separatutställningar.

1998 Inbjuden av Århus Kunstfore­ning av 1847 Århus Kunstbygning, Danmark. Medutställare: Francisco de Goya. Sviten Los Caprichos.

1998‑1999 Kastrupgård ‑ Samling­en ‑ Museum, Köpenhamn. Stor (delvis retrospektiv) utställning.

1999 Stor separatutställning på Konstakademien i Stockholm den 4 september ‑ 10 oktober.

Bidrag från Kungliga fonden och Kungl. Konstakademien för boken till utställningen.

Prins Eugen Medaljen