Personalia

 

 


 

TOM KRESTESEN

1927 - 2017

 


Tom Krestesen, født 1927 i Kolding. Død 24. august 2017 i Stockholm. Flytter med sin familie til Århus i 1935.
I 1948 rejser Tom Krestesen til Stockholm, hvor han bliver elev på akademiet i 1950.

 

Af udstillinger kan nævnes:

 

1944                 Debut som kunstner på Hotel Royal i Århus.

1951                 Kommer for første gang med på Liljevalchs Vårsalong.

1952‑53             Deltager i gruppeudstilling i Lilla Galleriet Skt. Nikolai.

1954                 Deltager i "Ung europæisk kunst" i en Vest‑Berlin festival udtaget of

                        Kunstakademiet i Stockholm.

1958                 Deltager i gruppeudstillingen "Vår‑58" i Nyköping og Kristinehamn.

1959                 Første svenske separatudstilling på Konstnärhuset i Stockholm.

                        (Er nu svensk statsborger).

1960                 Separatudstilling i Sandvikens Konsthall og deltager i gruppeudstillingen

                        "Återblick" på Moderna Museet i Stockholm og i Riksförbundet för bildande

                        konst.

1961                 Separatudstillinger på Borås Museum, Krognohuset i Lund og Eskilstuna

                        Museum.

1962                 Separatudstilling på Orebro Museum og deltager i Ungdomsbiennalen på

                        Charlottenborg i København.

1963                 Akvarelbiennalen på Brooklyn Museum i New York.

1964                 Separatudstilling i Gallerie Marya i KØbenhavn.

1965‑66             Deltager i vandreudstillingen Modern Swedish Watercolors, Smithsonian

                        Institute, USA.

1967                 Separatudstillinger i Prisma‑gallerierne i København og i Sundsvall samt i

                        Sandviken Konsthall.

1968                 Deltager i Nordiska konstförbundets udstilling på Charlottenborg i

                        København.

1970                 Separatudstilling på Södertålje gamla rådhus, indbudt of Södertålje

                        Konstförening.

1971                 Separatudstilling i Oslo Kunstforening.

1972                 Separatudstilling i Bergens Kunstforening og i Kunstforeningen på Gammel

                        Strand i København.

1975                 Indbudt of Nunsku: "Five Swedish Artists" på Serpentine Gallery i London

                        (sammen med Torsten Renqvist, Lars Millhagen, Sten Eklund og P. G. The­

                        lander).

                        Separat på Kulturhuset i Vest‑Berlin og i Gallerie Birkdam i København.

                        Stor separatudstilling på Konstnärshuset i Stockholm.

1977                 Stor separatudstilling på Norrköpings Museum samt en lige så stor i

                        Reykjavik på Nordens Hus, indbudt of Island.

1981                 Med "Decembristerne" på Den Frie i København.

1985                 Med "Decembristerne" på Den Frie i København samt udstiller sammen med

                        sin far og søn på udstillingen "Tre generationer" på Griinevalds‑ateljen i

                        Saltsjöbaden i Nacka Konstförenings regi.

1986                 Galleri F15 i Moss, Norge, har jubilæumsudstilling med bl.a. Tom

                        Krestesen. Deltager i gruppeudstillingen "Död och Liv" som

                        Konstfrämjandet arrangerer i Stockholm.

1987                 Store separatudstillinger på Waldemarsudde og Gallerie Svenska Bilder

                        samtidigt i Stockholm.

1988                 Separatudstilling Helsingfors på Finskt Konstcentrum samt grafikgruppeud­

                        stilling i Japan på Metropolitan Art Museum i Tokyo. Med

                        "Decembristerne" på Den Frie i København.

1989‑90             Retrospektiv udstilling på Gallerie Astley i Skinnskatteberg. Med

                        "Decembristerne" i København samt med gruppen "Polaris" i Oslo.

1990                 Stor separatudstilling på Uppsala Museum. Med gruppen "Polaris" på

                        Charlottenborg, København, samt atter med "Decembristerne".

1991                 Separatudstilling på Gallerie Svenska Bilder i Stockholm samt på Gallerie

                        Bergman, Karlstad.

1993                 Med "Decembristerne" på Den Frie i København.

1994                 Den nordiske gruppe "Polaris" omfattende danske, norske, finske og svenske

                        kunstnere udstiller i Tjekkiet og Slovakiet. Tom Krestesen deltager i udstil­

                        lingen "Kärleken och döden" på Göteborgs Museum.

1995                 Gallerie Svenska Bilder i Stockholm

1996                 Galleri Meende, Vejle

1997                 Med "Decembristerne" på Den Frie i København

                        Linköbing, SAAB

                        Galleri Sigma, Växsjö

Galleri Karneval, Öland,

1998                 Århus Kunstbygning. Retrospektiv

1998-99            Kastrupgaardsamlingen, København

1999                Kunstakademiet, Stockholm. Retrospektiv

2002                Galleri Svenska Bilder, Stockholm

                       Decembristerne, København

                       Den Frie, København

 

Representerad på

Moderna Museet, Stockholm.

Nationalmuseum, Stockholm.

Museerna i Borås, Eskilstuna, Norrköping, Västerås, Umeå, Orebro, Kristianstad,Ystad och Sundsvall, Göteborgs Konstmuseum och Östersunds Museum.

Statens porträttsamling, Gripsholms Slott.

Kobberstik samlingen, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn.

Riksgalleriet, Oslo.

Nasjonalgalleriet, Oslo.

Trondheims fasta samlingar.

Listasafn Islands (Nationalgalleriet), Reykavik, Island.

Privata samlingar i Norden.

Sveriges Riksbank.


Offentliga uppdrag (urval)

Gobeläng och glasfönster för Statens Rätts­läkarstation, Karolinska Sjukhuset, Stock­holm, 1965‑66.

Gobeläng "Nordiskt Äventyr" för Stock­holms Skoldirektion 1966‑67.

"Alma Mater", o ja i Nacka Sjukhus, 1968‑69.

"Fris‑Om‑Liv", utsmyckning i trä, beställt av Statens Konstråd till SGU ‑ Statens Geolo­giska Undersökningars entrehall i Uppsala. 1978‑79.

"Sällsamma anrättningar", utsmyckning Jönköpings nya Lasarett, 1986.

Gobeläng till L.M. Ericson "Sällsam anrättning I", 1991‑91, vävd på Hand­arbetets vänner, HV

Sveriges Riksbank, Gobeläng "Sällsam an­rättning II", 1992‑93, vävd på HV